BEHEER VAN METADATA

BESCHRIJF JE DATA EN VERGROOT DE BETEKENIS

Meta Data Management gaat over het verkrijgen van een gemeenschappelijk begrip van de betekenis van je data voor zowel de business als de IT-organisatie. Beschrijf ondubbelzinnig zakelijke termen, beleid, IT-systemen, modellen en regels om vertrouwen te krijgen en het gebruik te verbeteren.

Met de groeiende volumes en het gebruik van data in je organisatie wordt het belangrijk om een gemeenschappelijk en eenduidig begrip van data te hebben. Dat begint met het begrijpen van je Metadata. Waarom dat belangrijk is? Omdat het de mensen in je organisatie vertrouwen geeft in de data en de bruikbaarheid verbetert.

METADATA

Bij Metadata gaat het om het definiëren van de kenmerken van je je data, zowel vanuit business als IT-perspectief:

  • Wat is de betekenis van data?

  • Wie creëert, gebruikt en bezit de data?

  • Waar komt data vandaan, waar wordt het gebruikt en opgeslagen?

  • Waarom wordt data gebruikt, opgeslagen en verwijderd?

  • Wanneer is data gecreëerd, bijgewerkt en wordt het verwijderd?

Het bedrijfsperspectief gaat over hoe data dagelijks wordt gebruikt. Het beschrijft zakelijke termen en de regels over hoe data wordt gebruikt. Het IT-perspectief gaat over de technische structuur van data, datasbronnen, datamodellen enz.  Samen vormen zij een diepgaand inzicht in gedeelde bedrijfsdata.

Een zakelijk perspectief, een IT-perspectief of een gezamenlijk inzicht?

BEHEER VAN METADATA

Goed georganiseerd metadatamanagement ondersteunt je metadata governance. Het helpt je om een duidelijke definitie te hebben van alle gedeelde data assets binnen je organisatie. Bij Systemation richten wij ons op twee gebieden van metadatabeheer die je governance ondersteunen.

Metadata publiceren.

Het publiceren van de informatie over je Metadata naar de organisatie. Dit kan worden gedaan door middel van een Business Glossary, een Data Dictionary of een Data Catalog.

Volgen van Metadata.

Bijhouden hoe data door je organisatie stromen met Data Lineage. Waar komt data vandaan, waar gaat het heen, wie gebruikt het en hoe transformeert het onderweg.

VOORDELEN VAN METADATA MANAGEMENT

  • Het vertrouwen in data vergroten, waardoor het gebruik wordt gestimuleerd.

  • Vergroot het gebruik van data, stimuleer waarde.

  • Governance verbeteren, samenwerking stimuleren.

  • Betere naleving van regelgeving, minder risico’s.