REFERENCE DATA MANAGEMENT

CLASSIFEER JE DATA EN VERGROOT DE CONTEXT

Reference Data Management helpt je om data te classificeren, zoals geografische gebieden, rechtspersonen, rekeningstelsels, industriecodes, postcodes, enz. Deze geclassificeerde data kunnen vervolgens worden gebruikt als referentie voor mensen en systemen.

Wanneer je data in veel systemen en toepassingen hebt, kan je te maken krijgen met inconsistentie in data die over het algemeen hetzelfde zouden moeten zijn. Door deze data te centraliseren als referentie voor de mensen en systemen van je organisatie, verbeter je de consistentie en de kwaliteit van de data. Deze data wordt referentiedata genoemd.

REFERENTIEDATA

Referentiedata wordt vaak een subset van Masterdata genoemd. Het zijn de data die de reeks toegestane waarden definiëren die door andere datavelden kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld is locatie of postcode. Door eenmaal te classificeren hoe locatiedata moeten worden vastgelegd, krijgt je een tabel met referentiedata die mensen en systemen kunnen gebruiken. Je zult merken dat de referentiedata vaak een eenvoudige structuur is van codes en waarden die in de loop van de tijd nauwelijks verandert.

“Na een grondig selectietraject voor een ‘Reference Data Management’ oplossing kwamen we uit bij Systemation. Met de Reference Data Management-oplossing en de implementatie-expertise van Systemation hebben we een robuuste oplossing ontwikkeld waarmee de Volksbank haar referentiedata kan beheren conform de eisen van diverse toezichthouders.”

Erwin Oppelaar – Senior Architect, de Volksbank

REFERENCE DATA MANAGEMENT

Reference data management is zowel het proces als de technologie om classificaties en hiërarchieën van referentiedata over systemen en business regels heen te beheren.

PROCES

Om Reference Data Management effectief te laten zijn in je organisatie, zal je eerst moeten nadenken over een proces eromheen. Dat betekent dat je beleid, kaders en normen moet vaststellen om je referentiedata te beheren.

TECHNOLOGIE

Reference Data Management als technologie zal vaak deel uitmaken van je Master Data Management oplossing. Een dergelijke oplossing moet je de mogelijkheid bieden om het beleid en de normen die je hebt gedefinieerd te implementeren en te beheren.

Bovendien moet de technologie je in staat stellen de mapping van je referentiedata tussen verschillende representaties en in verschillende datadomeinen te beheren.

Natuurlijk zal je ook profiteren van andere mogelijkheden in je Master Data Management-oplossing, zoals integratie, workflow en beveiliging.

VOORDELEN VAN REFERENCE DATA MANAGEMENT

  • Lagere IT-kosten:

    Het opslaan en bijwerken van referentiedata op slechts één plaats vermindert de overhead. Het maakt ook agile updaten mogelijk, waardoor er minder tijd nodig is voor data-integratieprojecten.

  • Minder risico’s:

    Reference data management zal de kwaliteit van de interne rapportage verhogen. Dit minimaliseert het risico van onjuiste bedrijfsbeslissingen en verbetert de naleving van wet- en regelgeving.

  • Verbeterd zakelijk gebruik:

    Omdat de data direct door de business worden georganiseerd zal de rapportage beter, accurater en betrouwbaarder zijn. Beter gebruik van de rapportage zal de waarde van de data verhogen.