API SECURITY & MANAGEMENT

BEVEILIG DATA MET ‘SECURITY BY DESIGN’

Naarmate er meer data-integratie komt tussen jou, je partners, klanten en cloud providers, neemt het risico op datalekken toe. Je data moeten dan worden beschermd met de best beschikbare technologie.

In een wereld van mobiele toepassingen, clouddiensten en het Internet of Things (IoT) liggen ongekende zakelijke kansen voor je organisatie. Ze creëren nieuwe bedrijfsmodellen door nieuwe manieren van interactie met zakelijke partners en je klanten. Om dit mogelijk te maken is de Application Programming Interface (API) een sleuteltechnologie geworden. Het definieert hoe applicaties samenwerken om onder andere data te delen. [Plaatje/icon upside]

Helaas is er echter ook een keerzijde: beveiligingsrisico’s. Je API’s vormen een verbinding tussen je applicaties onderling en tussen je applicaties en de buitenwereld, en zijn daarom een potentiële bedreiging voor datalekken. Laat je zakelijke kansen echter niet schieten vanwege je zorgen hierover. Zorg gewoon voor de beste API-beveiliging.

API-beveiliging en API-beheer in de juiste volgorde.

Bij het nadenken over hoe om te gaan met de explosieve groei van API’s kan een API-management oplossing bij je opkomen. Een dergelijke oplossing heeft misschien ook een beveiligingsmogelijkheid. Wij stellen echter voor dat je er andersom over nadenkt.

Een API Security Gateway die identiteit, beveiliging en integratie combineert om…

  • Legacy en moderne systemen te verbinden

  • Cloud en mobiele technologieën te verbinden

  • Applicaties buiten je onderneming te verbinden

API BEVEILIGING BUSINESS & IT VOORDELEN