WHERESCAPE

VERSNEL JE DATAWAREHOUSE ONTWIKKELING

Alles wordt geautomatiseerd. Zo ook je Datawarehouse. Lever datawarehousing-projecten sneller op met minder gedoe. Automatiseer om data-infrastructuur en big data-integratie snel en eenvoudig te ontwikkelen, te implementeren, te documenteren en te beheren.

WHERESCAPE DATAWAREHOUSE AUTOMATISERING

Met geautomatiseerde datawarehousing kunnen IT-teams, veel meer dan voorheen, leveren en beheren, veel sneller, met minder projectrisico’s en tegen lagere kosten door het elimineren van repetitieve ontwerp-, ontwikkelings-, implementatie- en operationele taken binnen de datawarehouse-levenscyclus. Met geautomatiseerde datawarehousing kunnen IT-teams nieuwe data-integratie versnellen, effectiever met data werken en meer tijd besteden aan de datamanagement- en business intelligence-initiatieven die de ambitie van de organisatie ondersteunen om datagedreven te worden.

Waarom Systemation samenwerkt met WhereScape

Na beoordeling van de markt voor datawarehouse-automatisering oplossingen zijn we tot de conclusie gekomen dat WhereScape het beste aansluit bij de behoefte en het brede en diepgaande eisenpakket van onze zakelijke klanten.

 • Een echte enterprise DWH-automatiseringsoplossing

 • Mogelijkheid om tot 80 procent van de datawarehouse levenscyclus te automatiseren en de productiviteit van ontwikkelaars te vervijfvoudigen. Resulterend in een verkorting van de time-to-market en een verbetering van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen aan veranderingen.

 • IT-teams kunnen sneller datawarehouses, inclusief data marts, leveren en bestaande datawarehouses gemakkelijker aanpassen als de bedrijfsbehoeften veranderen.

 • De leercurve die gepaard gaat met de implementatie van een nieuw dataplatform binnen een organisatie verminderen

 • Methoden standaardiseren en documentatieproces automatiseren

BELANGRIJKSTE KENMERKEN WHERESCAPE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN WHERESCAPE

 • Snelle oplevering van data-infrastructuurprojecten.
 • Vijfvoudige verhoging van de productiviteit van ontwikkelaars.
 • Beperk het projectrisico en verlaag de kosten.
 • Effectiever samenwerken met zakelijke gebruikers.
 • Ondersteuning van DevOps en agile benaderingen.
 • De complexiteit van hybride on-premises en cloud data-omgevingen temmen.

 • Een grote verscheidenheid aan gegevensbronnen benutten, waaronder real-time gegevens.