DISCLAIMER

COPYRIGHT

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, worden beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Systemation of de genoemde eigenaren. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website te kopiëren, (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te verspreiden zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Systemation.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Systemation niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Systemation is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of (on)bereikbaarheid van de site.

Lees ook ons privacy policy.