DATA PRIVACY POLICY

Systemation (www.systemation.nl) is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het recht op privacy. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring lezen wat er met uw gegevens gebeurt. De handelwijze van Systemation is uiteraard al in overeenstemming met de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en ook met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 in werking is getreden.

ONZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING IS ALS VOLGT OPGEBOUWD:

1.         Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen);

2.         Marketingactiviteiten;

3.         Beveiligingsniveau;

4.         Rechten van de betrokkenen;

5.         Contactgegevens;

6.         Aanpassen privacyverklaring.

 

1. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING (ALGEMEEN)

Uw persoonsgegevens worden door Systemation verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Systemation. Deze overeenkomsten hebben voornamelijk betrekking op het verlenen van diensten en consultancy op het gebied van softwaredistributie. Om deze dienstverlening te optimaliseren kunnen de gegevens ook worden gebruikt om de dienstverlening van Systemation te verbeteren en de relatie met de klant te beheren.

2. MARKETINGACTIVITEITEN

In het kader van haar marketingactiviteiten houdt de Systemation algemene bezoekersgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functionaliteiten van Systemation.

3. BEVEILIGINGSNIVEAU

Systemation beschermt de haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de gegevens en servers. Mocht u desondanks van mening zijn dat gegevens misbruikt zijn, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. RECHTEN VAN DEELNEMERS

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail aan onderstaand adres) uw persoonsgegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

5. CONTACTGEGEVENS

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens richten aan:

– Systemation

– Dhr. M. Wallenburg

– Reykjavikstraat 1

– 3543 KH Utrecht

– e-mail m.wallenburg@systemation.nl

6. PRIVACYVERKLARING AANPASSEN

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website (www.systemation.nl).

De laatste wijziging van deze privacy- en cookieverklaring dateert van oktober 2018.